Polityka prywatności

WPROWADZENIE

Szanujemy prywatność użytkownika i zobowiązujemy się do ochrony jego danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o sposobie, w jaki przetwarzamy gromadzone przez nas dane osobowe, a także informacje o prawach użytkownika.


KIM JESTEŚMY

Jesteśmy firmami tworzącymi grupę Mayborn Group. Niniejsza polityka prywatności została stworzona w imieniu grupy Mayborn Group, dlatego słowa takie jak „my” lub „nasze” odnoszą się do firmy z grupy Mayborn Group odpowiedzialnej za przetwarzanie danych.

Firma należąca do grupy Mayborn Group, która odpowiada za gromadzenie danych osób w tym kraju to:

Mayborn (UK) Limited
Mayborn House, Balliol Business Park, Newcastle Upon Tyne, NE12 8EW.

privacy@mayborngroup.com


 JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY I JAK ICH UŻYWAMY?

 

 • DANE GROMADZONE W PRZYPADKU UDZIAŁU W ORGANIZOWANYM PRZEZ NAS KONKURSIE 
 • Gromadzimy dane osobowe w przypadku wzięcia przez użytkownika udziału w konkursie zorganizowanym przez nas lub osobę trzecią, której użytkownik zezwolił na przekazywanie nam danych.
 • Gromadzone przez nas dane osobowe to: imię i nazwisko, adres e-mail, a także inne szczegóły określone w warunkach danego konkursu.
 • Używamy tych danych podczas przeprowadzania danego konkursu. Dzięki temu możemy wywiązać się z umowy z użytkownikiem. Jeśli użytkownik nie przekaże wymaganych danych osobowych, nie będzie mógł wziąć udziału w konkursie.

 

 • DANE GROMADZONE W PRZYPADKU KONTAKTOWANIA SIĘ Z OBSŁUGĄ KLIENT
 • Gromadzimy dane osobowe podczas kontaktowania się użytkownika z naszą obsługą klienta. Kontakt może odbywać się za pośrednictwem strony internetowej, rozmowy telefonicznej, wiadomości SMS lub komunikacji przy użyciu wiadomości w mediach społecznościowych.
 • Gromadzone przez nas dane osobowe to: imię i nazwisko, adres e-mail oraz wszelkie przekazane nam informacje, na przykład skargi lub komentarze. W przypadku kontaktowania się z nami przy użyciu mediów społecznościowych możemy także zapisać identyfikator używany w danym serwisie społecznościowym. Użytkownik może także przekazać informacje dotyczące siebie lub zdrowia swojego dziecka. Są to wrażliwe dane osobowe.
 • Korzystamy z tych danych w uzasadnionych celach dotyczących zapewnienia obsługi klienta, komunikacji z użytkownikiem i mierzenia poziomu zadowolenia naszych klientów.
 • Wszelkie informacje wrażliwe otrzymujemy dopiero po wyrażeniu na to zgody przez użytkownika. Wszelkie takie informacje, w tym szczegóły dotyczące użytkownika czy zdrowia dziecka, są wykorzystywane tylko w celu zagwarantowania jak najlepszej odpowiedzi na zapytanie użytkownika.

 •  
 • DANE GROMADZONE W PRZYPADKU ODPOWIADANIA NA OGŁOSZENIE O CASTINGU LUB WPIS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH ALBO DOŁĄCZANIA DO GRUPY FOKUSOWEJ
 • Gromadzimy dane osobowe, gdy użytkownik odpowiada na ogłoszenie o castingu lub wpis w mediach społecznościowych albo dołącza do grupy fokusowej.
 • Dane osobowe gromadzone w przypadku odpowiadania na ogłoszenie o castingu lub wpis w mediach społecznościowych to: imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane dziecka i wszelkie inne szczegóły podane w danym ogłoszeniu lub wpisie. Zazwyczaj obejmują one także zdjęcia lub szczegóły dotyczące bycia rodzicem.
 • Dane osobowe gromadzone w przypadku dołączania do grupy fokusowej to: imię i nazwisko, data urodzenia, adres, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia (lub data porodu) dziecka (dzieci) oraz informacje o porach karmienia i wszelkich trudnościach (opcjonalnie).
 • Po wyrażeniu zgody przez użytkownika wykorzystamy zgromadzone dane w celu wybrania uczestników do odpowiedniego działania marketingowego lub grupy fokusowej.
 •  
 • DANE GROMADZONE PODCZAS WYPEŁNIANIA OTRZYMANYCH OD NAS ANKIET
 • Gromadzimy dane osobowe w przypadku wypełniania przez użytkownika otrzymanych od nas ankiet.
 • Gromadzone przez nas dane osobowe to: imię i nazwisko, adres e-mail i wszelkie inne szczegóły określone w ankiecie.
 • Korzystamy z tych danych w uzasadnionych celach dotyczących mierzenia poziomu zadowolenia naszych klientów oraz dotyczących wewnętrznych procesów biznesowych, takich jak ulepszanie naszych usług i produktów.

 

 • DANE GROMADZONE PODCZAS REJESTRACJI W CELU UDZIAŁU W NASZYM PROGRAMIE TESTOWANIA PRODUKTU
 • Gromadzimy dane osobowe w przypadku rejestracji w celu udziału w naszym programie testowania produktów.
 • Gromadzone przez nas dane osobowe to: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, dane kontaktowe, data urodzenia (lub data porodu) dziecka (dzieci) oraz informacje na temat preferencji dotyczących karmienia i wszelkich trudności (opcjonalnie).
 • Korzystamy z tych danych w uzasadnionych celach dotyczących mierzenia poziomu zadowolenia naszych klientów oraz dotyczących wewnętrznych procesów biznesowych, takich jak ulepszanie naszych produktów. Użycie przez nas udostępnionych przez użytkownika informacji wrażliwych wymaga jego zgody.

 

 • DANE GROMADZONE W PRZYPADKU REJESTROWANIA PRODUKTU PRZEZ UŻYTKOWNIKA 
 • Gromadzimy dane osobowe w przypadku rejestrowania produktu.
 • Gromadzone przez nas dane osobowe to: imię i nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe i informacje o produkcie.
 • Korzystamy z tych danych w uzasadnionych celach dotyczących zapewnienia wymaganego wsparcia dotyczącego produktu.

 • DANE GROMADZONE W PRZYPADKU UCZESTNICTWA UŻYTKOWNIKA W NASZYM PROGRAMIE INSPIRE
 • Gromadzimy dane osobowe, gdy użytkownik dzieli się z nami pomysłami w ramach naszego programu inspire.
 • Gromadzone przez nas dane osobowe to: imię i nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe oraz w odpowiednich przypadkach nazwa firmy, strona internetowa i stanowisko.
 • Korzystamy z tych danych w uzasadnionych celach dotyczących przekazywania informacji o zgłoszeniu.
 •  
 • DANE GROMADZONE PODCZAS KORZYSTANIA Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ
 • Gromadzimy dane osobowe podczas uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej, która używa plików cookie.
 • Więcej informacji na temat sposobu używania plików cookie i zarządzania nimi zawiera Polityka dotycząca plików cookie.

 •  
 • DANE GROMADZONE ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA I ZE WZGLĘDÓW PRAWNYCH
 • Używamy danych osobowych użytkownika, aby chronić naszą firmę i konto użytkownika przed oszustwami i innymi nielegalnymi działaniami. Obejmuje to użycie danych osobowych użytkownika do utrzymywania, aktualizowania i zabezpieczania jego konta.
 • W niektórych przypadkach będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika, ponieważ jest to konieczne do wypełnienia przez nas obowiązku prawnego (na przykład w przypadku otrzymania uzasadnionego wniosku od organu ścigania lub w celu zapobiegania oszustwom).

KOMU PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Nigdy nie sprzedajemy żadnych danych osobowych użytkownika osobom trzecim. Jednak abyśmy mogli świadczyć nasze usługi, udostępniamy dane osobowe użytkownika naszym zaufanym zewnętrznym dostawcom usług i/lub firmom należącym do naszej grupy, jak opisano poniżej. Ilekroć udostępniamy dane osobowe użytkownika, stosujemy zabezpieczenia, które wymagają od tych organizacji zagwarantowania bezpieczeństwa danych i zapewnienia, że nie wykorzystują one danych osobowych użytkownika do własnych celów marketingowych.

PRZYKŁAD OSÓB TRZECICH, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY:

Osoby trzecie, które pomagają nam dostarczać nasze produkty i usługi, takie jak dostawcy usług płatniczych, przetwarzający płatności, magazyny, firmy dostawcze i dostawcy obsługi klienta.

Inne osoby trzecie pomagające nam w prowadzeniu naszej działalności, takie jak firmy informatyczne, obsługujące nasze systemy biznesowe i bazy danych, oraz firmy internetowe, hostujące i obsługujące nasze strony internetowe.

Firmy zajmujące się marketingiem i badaniami rynku, pomagające nam zarządzać komunikacją z użytkownikiem.

Firmy dostarczające platformy/strony internetowe, umożliwiające zostawianie ocen przez klientów, które pomagają zarządzać naszą komunikacją z użytkownikiem.

Profesjonalni doradcy.

Współpraca z tymi dostawcami usług leży w naszym uzasadnionym interesie jako firmy, ponieważ możemy nie mieć możliwości samodzielnego świadczenia tych usług. W każdym przypadku zagwarantujemy, że dostawca usług będzie mógł wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie w celu świadczenia nam usług i w żadnym innym.

Niektóre z danych osobowych użytkownika będziemy również udostępniać w przypadku korzystania z niektórych dodatkowych usług, na przykład z usług innych zewnętrznych dostawców płatności (np. Klarna lub clearpay) lub pozostawienia oceny za pośrednictwem naszego serwisu internetowego przy użyciu niezależnego serwisu do oceniania (np. Trustpilot).

FIRMY Z NASZEJ GRUPY

Możemy udostępniać gromadzone przez nas dane osobowe innym organizacjom z Mayborn Group, które dzielą z nami różne operacje i procesy biznesowe. Zrobimy to w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec użytkownika lub w naszym uzasadnionym interesie.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

W następujących sytuacjach może być konieczne przekazanie danych osobowych użytkownika poza obszar EOG:

gdy użytkownik wymagał usługi, która jest wykonywana przez jedną ze spółek należących do naszej grupy z siedzibą poza obszarem EOG

lub gdy współpracujemy z osobą trzecią, która przetwarza niektóre z danych poza obszarem EOG.

W tych krajach może obowiązywać inne prawo dotyczące ochrony danych niż w obszarze EOG, dlatego dane osobowe mogą nie być chronione w ten sam sposób. Aby zagwarantować, że dane są przetwarzane zgodnie z zasadami obowiązującymi w obszarze EOG i z niniejszą polityką prywatności, będziemy dokonywać transferów danych tylko w przypadku uzyskania zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony, gdy będziemy przekonani, że przekazanie danych jest zgodne z prawem o ochronie danych i istnieją odpowiednie zabezpieczenia, lub gdy ma zastosowanie odpowiednie wyłączenie.


 JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA?

W szerokim ujęciu, dane osobowe użytkownika przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne do zrealizowania celów opisanych w niniejszej polityce prywatności. Oznacza to, że okresy przechowywania różnią się zależnie od rodzaju danych i powodu, dla którego dane te są przechowywane.

Mamy procedury dotyczące okresów przechowywania, które aktualizujemy, biorąc pod uwagę powody przetwarzania danych osobowych użytkownika i podstawy prawne przetwarzania.


JAKIE PRAWA MA UŻYTKOWNIK?

Użytkownikowi przysługuje szereg praw związanych z danymi osobowymi oraz ich przetwarzaniem. Użytkownik ma prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych;

wniosku o poprawienie wszelkich błędów w danych osobowych;

wniosku o usunięcie swoich danych osobowych w sytuacjach, gdy nie ma powodu ich dalszego przetwarzania;

sprzeciwienia się w dowolnym momencie przetwarzaniu swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, zwykle klikając link „anuluj subskrypcję” w otrzymanej od nas wiadomości e-mail;

w niektórych innych sytuacjach sprzeciwienia się dalszemu przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych; oraz

ograniczenia lub tymczasowego zatrzymania przetwarzania danych osobowych w niektórych okolicznościach.

Aby skorzystać z tych praw, należy napisać na adres privacy@mayborngroup.com.


Jeśli użytkownik uważa, że jego dane nie są prawidłowo przetwarzane lub jest niezadowolony z naszej odpowiedzi na prośby dotyczące wykorzystania jego danych osobowych, ma prawo złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji (Information Commissioner’s Office). W tym celu może zadzwonić pod numer 0303 123 1113 lub odwiedzić stronę internetową www.ico.org.uk/global/contact-us.


ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Regularnie aktualizujemy niniejszą politykę prywatności. Informujemy o znaczących zmianach w polityce prywatności. Należy jednak do niej regularnie zaglądać, aby upewnić się, że zna się jej najnowszą wersję.

Ostatnia aktualizacja polityki prywatności: 7 października 2022 roku.