Jaśniejsza przyszłość

Nasz plan na rzecz budowy lepszego jutra dla rodziców i dzieci

Przyszłość każdego dziecka jest naszym priorytetem

W Tommee Tippee wierzymy, że każde dziecko ma prawo do dobrego startu w życie, stąd poczuwamy się do jak największych starań, by zapewnić im świat pełen wspaniałych możliwości.

Oznacza to ochronę naszej planety już dziś — poprzez eliminowanie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku z naszych produktów, pozyskiwanie materiałów ze zrównoważonych źródeł, korzystanie z energii odnawialnej oraz dążenie do zerowej emisji netto dwutlenku węgla w naszej działalności — by przyszłe pokolenia miały szanse godziwego jutra, wzrastając w społecznościach, które pomogą im spełniać ich dziecięce marzenia.

Co więc robimy dla tej jaśniejszej przyszłości?

Określiliśmy pewne priorytety w kluczowych obszarach, nawiązujących do celów zrównoważonego rozwoju opracowanych przez ONZ.

Przewiń, aby zobaczyć nasze ambicje równoważonego rozwoju…

Życie pod wodą

Życie w naszych rzekach, morzach i oceanach gwałtownie się kurczy w wyniku szkodliwego wpływu człowieka na planetę.

Zobowiązujemy się więc do oczyszczania globalnych wód, aby nasze dzieci mogły z nich korzystać. Tak, jak robimy to my.

Uznaliśmy za priorytet OCZYSZCZANIE światowych zasobów wodnych, eliminując tworzywa sztuczne jednorazowego użytku z naszych produktów.

Już rozpoczęliśmy ograniczanie zużycia plastiku, usuwając 414 ton jednorazowych materiałów z naszych opakowań w ciągu ostatnich dwóch lat.

Do końca 2022 roku zamierzamy wyeliminować wszystkie tworzywa sztuczne jednorazowego użytku z naszych opakowań, a do 2025 roku także z naszych produktów.

W ramach ciągłej współpracy z naszymi partnerami i dostawcami pracujemy też nad wykluczeniem jednorazowego plastiku z naszego łańcucha dostaw, a w rezultacie ograniczyć wpływ naszych procesów produkcyjnych na światowe zasoby wody.

Ochrona życia w oceanach oznacza pracę, dużo pracy.

Nasze inicjatywy wolontariackie zorganizują sprzątanie plaż na całym świecie, w ramach dalszej ich ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń.

Życie na lądzie

Każde żywe stworzenie jest integralnym elementem przetrwania naszej planety, dlatego musimy dbać o każdą roślinę, zwierzę i minerał z taką samą troską i uwagą, jakie poświęcamy naszym pociechom.

Zobowiązujemy się do ochrony i konserwacji zasobów naturalnych, bez których nie przetrwa życie, ani nasze dzieci.

Uczyniliśmy naszym priorytetem ZRÓWNOWAŻONOŚĆ pozyskiwania i wykorzystywania wszystkich materiałów w naszej działalności i nie tylko — osiągniemy ten cel do 2030 roku.

Już zapoczątkowaliśmy wdrażanie nowych linii produkcyjnych, które korzystają z innowacyjnych metod oraz zrównoważonych materiałów.

Czy wiesz, że nasz uhonorowany nagrodami system utylizacji pieluch Twist & Click używa bioplastikowej folii GREENFILM™, która jest wytwarzana z pozyskiwanej w zrównoważony sposób trzciny cukrowej?

Zwiększając wykorzystanie materiałów ze zrównoważonych źródeł w naszych produktach i opakowaniach, ograniczamy zużycie paliw kopalnych.

Ponieważ praca, którą wykonujemy, ma większy zasięg, gdy łączy się z działaniami innych osób na świecie.

Opracowaliśmy Kodeks postępowania dla dostawców, który określa nasze oczekiwania w zakresie działań na rzecz zrównoważonego środowiska — pomoże on naszym partnerom dołożyć swoją cegiełkę do wspólnej budowy świata stworzonego z materiałów pozyskanych w zrównoważony sposób.

Stale poszukujemy możliwości współpracy w globalnych inicjatywach, takich jak Forest Stewardship Council® na rzecz odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Wszystkie nasze opakowania kartonowe w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej uzyskały certyfikat FSC, zwiększając nasz pozytywny globalny wpływ.

Nasza brytyjska fabryka jest terenem przyjaznym dla dzikiej przyrody — na jej terenie zawiesiliśmy budki dla ptaków, nietoperzy i sów, posialiśmy polne kwiaty i stworzyliśmy dzikie oczko wodne.

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Negatywny wpływ człowieka na środowisko zniszczył wiele rzeczy na świecie. Ale moc odwrócenia tego zjawiska również należy do ludzi.

Zobowiązujemy się do dbania o zdrowie i dobrostan naszej planety, tak samo jak o dobro naszych dzieci, które na niej wzrastają.

Dlatego wprowadzamy w życie plan, który ograniczy nasz wpływ na Ziemię.

Naszym priorytetem jest, aby do 2030 roku korzystać w 100% z ENERGII ODNAWIALNEJ we wszystkich naszych zakładach produkcyjnych oraz prowadzić działalność na zasadzie ZERO ODPADÓW NA SKŁADOWISKA.

Już rozpoczęliśmy tę misję, zapewniając dostawy energii odnawialnej w naszych zakładach w Wielkiej Brytanii i Australii oraz wdrażając inicjatywę „zero odpadów na składowiska” we wszystkich naszych obiektach brytyjskich.

Nie ustajemy też w dalszym ograniczaniu naszego środowiskowego wpływu w każdym obszarze działalności, jaką prowadzimy w Wielkiej Brytanii i na całym świecie.

W ciągu następnych dziewięciu lat zmniejszymy stopniowo nasze globalne zużycie energii, instalując wydajne energetycznie systemy i urządzenia oraz eliminując używanie szkodliwych środków chemicznych we wszystkich naszych procesach produkcyjnych.

Ponieważ naszym celem do roku 2025 jest polityka niewytwarzania odpadów, intensyfikujemy recykling, aby zrealizować jej zamierzenie — „zero odpadów na składowiska” do 2030 roku.

Działalność na rzecz klimatu

By chronić klimat jutra, musimy działać już dziś. Tylko w ten sposób zapewnimy naszym dzieciom na przyszłość bezpieczny świat dorastania.

Zobowiązujemy się do dbania o dobro dzieci, ale spełnienie tego celu wymaga zadbania o klimat, który pozwoli im rozwijać się zdrowo, a nie zaszkodzi.

Do naszych priorytetów należy więc ograniczenie szkód dla klimatu, a celem do 2030 roku będzie, abyśmy stali się firmą o ZEROWEJ emisji dwutlenku węgla NETTO — dzięki czemu nasze dzieci będą wzrastać w świecie tak pięknym, jak one.

Rozpoczęliśmy już ograniczanie naszego śladu węglowego, eliminując 3827 ton emisji CO2 w 2020 roku (co stanowi największą redukcję w skali roku, jaką możemy się dotychczas pochwalić).

Będziemy kontynuować te działania, wdrażając również inne inicjatywy zmierzające do ograniczenia emisji CO2. Zrównoważymy je też decyzjami minimalizującymi nasz wpływ na środowisko np. przy wyborze połączeń dla lotów biznesowych.

Nadal będziemy ograniczać nasz ślad węglowy oraz zużycie materiałów kopalnych w opracowywaniu naszych kolekcji produktów, zmniejszając je wraz z każdym nowym asortymentem i zapewniając opakowania w 100% nadające się do recyklingu.

#Prawda jest taka, że…

…nasza droga do zrównoważonego rozwoju to niekończąca się opowieść, ciągła misja dążenia do tego, byśmy tworzyli lepszy świat dla naszych dzieci, świat, w którym będą wzrastać i rozwijać się, zawsze i wszędzie szukając nowych, lepszych dróg jutra. Czy chcesz do nas dołączyć?